วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

APD

APD เอ๋ พิศาล ดอกไม้แก้ว

APD Aegis Mark2 Green Negative ฟรีพวงกุญแจ!!
Size 7, 8, 9, 10
Price : 2,200 Baht
Foam : Giga Grip 4 mm.
Fingersave : มี 5 นิ้วถอดได้
ตัดเย็บแบบ Negative

APD Aegis Mark2 Green Wide ฟรีพวงกุญแจ!!
Size 7, 8, 9, 10
Price : 2,200 Baht
Foam : Giga Grip 4 mm.
Fingersave : มี 5 นิ้วถอดได้
ตัดเย็บแบบ Widecut

APD Aegis Mark2 Black Negative ฟรีพวงกุญแจ!!
Size 7, 8, 10
Price : 2,200 Baht
Foam : Contact Latex 4 mm.
Fingersave : มี 5 นิ้วถอดได้
ตัดเย็บแบบ Negative

APD Aegis Mark2 Black Wide ฟรีพวงกุญแจ!!
Size 7, 8, 9
Price : 2,200 Baht
Foam : Contact Latex 4 mm.
Fingersave : มี 5 นิ้วถอดได้
ตัดเย็บแบบ Widecut

APD  Meister Double Orange ฟรีพวงกุญแจ!!
Size 7, 10
Price : 2,000 Baht
Foam : Contact Latex 4 mm.
Fingersave : ไม่มี
ตัดเย็บแบบ Negative

APD  Meister Double Orange ฟรีพวงกุญแจ!!
Size 7
Price : 2,000 Baht
Foam : Contact Latex 4 mm.
Fingersave : ไม่มี
ตัดเย็บแบบ Semiroll

APD  Meister Burning Orange ฟรีพวงกุญแจ!!
Size 7
Price : 2,000 Baht
Foam : Contact Latex 4 mm.
Fingersave : ไม่มี
ตัดเย็บแบบ Negative

APD  Meister Burning Orange ฟรีพวงกุญแจ!!
Size 7
Price : 2,000 Baht
Foam : Contact Latex 4 mm.
Fingersave : ไม่มี
ตัดเย็บแบบ Semiroll

APD Aegis Mark2 Orange ฟรีพวงกุญแจ!!
Size 8, 10
Price : 2,100 Baht
Foam : Contact Latex 4 mm.
Fingersave : มี 5 นิ้วถอดได้
ตัดเย็บแบบ Roll


APD Aegis Mark2 Red ฟรีพวงกุญแจ!!
Size 7
Price : 2,100 Baht
Foam : Contact Latex 4 mm.
Fingersave : มี 5 นิ้วถอดได้

ตัดเย็บมี2 แบบ Negative

 APD Asura Black ฟรีพวงกุญแจ!!
Size 7, 10, 11
Price : 2,200 Baht
Foam : Contact Latex 4 mm.
Fingersave : มี 5 นิ้วถอดได้
ตัดเย็บแบบ Wide Cut

APD Vanorn Red ฟรีพวงกุญแจ!!
Size 7, 11
Price : 2,200 Baht
Foam : Contact Latex 4 mm.
Fingersave : มี 5 นิ้วถอดได้
ตัดเย็บแบบ Wide Cut

APD  Meister Yellow Semi Rollfinger ฟรีพวงกุญแจ!!
Size 7
Price : 2,000 Baht 1,500 Baht
Foam : Contact Latex 4 mm.
Fingersave : ไม่มี
ตัดเย็บแบบ Rollfinger

Best Glove Wash 200 ml.
ราคา 350 บาท 
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดถุงมือ รักษาความชุ่มชื้น ของหน้าโฟม

Uhlsport Glove Wash 50ml.
Price : 400 Baht

Glove Glu กาวฉีดถุงมือ 120ml.
Price : 750 Baht